Wyniki wyszukiwania dla:

Prenowicjat


Prenowicjat to okres, w którym kandydat poznaje Zgromadzenie Salezjańskie oraz rozpoczyna swoją formację. Poprzez  modlitwę, liturgię, pierwsze doświadczenie życia we wspólnocie, spotkania z salezjanami, poznawanie różnych wspólnot i przestrzeni pracy salezjańskiej, konferencje i czytanie lektur salezjańskich kandydat ma warunki do rozeznawania i podjęcia decyzji o wstąpieniu do nowicjatu.

Prenowicjat obejmuje on dwa okresy. Pierwszym z nich jest kilka spotkań weekendowych, realizowanych pomiędzy lutym a czerwcem oraz ogólnopolskie rekolekcje dla prenowicjuszy. Drugim etapem prenowicjatu jest wakacyjny pobyt w domu salezjańskim w Oświęcimiu, gdzie pod opieką magistra i asystentów kandydaci przygotowują się do rozpoczęcia nowicjatu.

„Temu, kto obiera życie salezjańskie stworzy się środowisko i warunki odpowiednie do poznania własnego powołania i osiągnięcia dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej. Dzięki temu może on, z pomocą kierownika duchowego, dokonać wyboru w sposób bardziej świadomy i wolny od nacisków zewnętrznych i wewnętrznych.

Bezpośrednio przed nowicjatem wymagane jest specjalne przygotowanie w celu pogłębienia wyboru powołania i sprawdzenia zdatności niezbędnej do rozpoczęcia nowicjatu. Takie przygotowanie dokonuje się poprzez praktykę salezjańskiego życia wspólnotowego i apostolskiego”.

— Konstytucje Towarzystwa Salezjańskiego, Art. 109.