Wyniki wyszukiwania dla:

Prenowicjat


Prenowicjat to okres, w którym kandydat poznaje Zgromadzenie Salezjańskie oraz rozpoczyna swoją formację. Poprzez  modlitwę, liturgię, pierwsze doświadczenie życia we wspólnocie, spotkania z salezjanami, poznawanie różnych wspólnot i przestrzeni pracy salezjańskiej, konferencje i czytanie lektur salezjańskich kandydat ma warunki do rozeznawania i podjęcia decyzji o wstąpieniu do nowicjatu.

Traktuje się go jako pierwszy etap formacji salezjańskiej. Wraz z prenowicjatem rzeczywiście rozpoczyna się formacja początkowa kandydata, który prosi o przyjęcie do Zgromadzenia Salezjańskiego, aby poświęcić swe życie Bogu w służbie młodzieży, naśladując Księdza Bosko.

Prenowicjat ma następujące specyficzne cele, które wymaga się, aby były znane kandydatom i przez nich przyswojone w czasie określonej drogi formacji:

  • dojrzeć jako człowiek i jako chrześcijanin;
  • poznać swoje powołanie i pogłębić motywacje własnego wyboru;
  • doświadczyć życia wspólnotowego i apostolskiego oraz poważnie zastanowić się nad życiem
    i posłannictwem salezjańskim;
  • zweryfikować cechy niezbędne, aby rozpocząć nowicjat;
  • podjąć decyzję w sposób świadomy i wolny od zewnętrznych i wewnętrznych nacisków;
  • przyjąć w sposób wyraźny i konkretny postawę formacji.

Obecnie prenowicjat odbywa się we wspólnocie w Rumii i rozpoczyna się początkiem października, a kończy 30 czerwca. Po tym dniu prenowicjusze biorą udział w salezjańskich akcjach wakacyjnych oraz Projekcie PreColle.

„Temu, kto obiera życie salezjańskie stworzy się środowisko i warunki odpowiednie do poznania własnego powołania i osiągnięcia dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej. Dzięki temu może on, z pomocą kierownika duchowego, dokonać wyboru w sposób bardziej świadomy i wolny od nacisków zewnętrznych i wewnętrznych.

Bezpośrednio przed nowicjatem wymagane jest specjalne przygotowanie w celu pogłębienia wyboru powołania i sprawdzenia zdatności niezbędnej do rozpoczęcia nowicjatu. Takie przygotowanie dokonuje się poprzez praktykę salezjańskiego życia wspólnotowego i apostolskiego”.

— Konstytucje Towarzystwa Salezjańskiego, Art. 109.