Wyniki wyszukiwania dla:

Duchowość salezjańska


Nasza duchowość opiera się na Chrystusie Dobrym Pasterzu – staramy się naśladować Jego troskliwość o powierzonych nam ludzi. Niezbędna w tym jest Eucharystia i częste nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, które uświadamiają nam życie w ciągłej Bożej Obecności. Staramy się realizować duchowość codzienności i przeżywać z Bogiem każdą chwilę. Wyrazem tego jest służba młodzieży, która jest dla nas naturalna. Duchowość realizujemy w zjednoczeni z całym Kościołem, któremu jesteśmy wierni. We wszystkim doświadczamy matczynej opieki Maryi Wspomożycielki Wiernych. Żyjemy patrząc na świat z radością i optymizmem, a przez pracę uczestniczymy w stwórczym działaniu Boga i współpracujemy z Chrystusem w budowaniu królestwa.

„Ksiądz Bosko żył i pod natchnieniem Bożym przekazał oryginalny styl życia i działania zwany duchem salezjańskim

Jego ośrodkiem i syntezą jest miłość duszpasterska, odznaczająca się młodzieńczym dynamizmem, który tak wyraźnie ujawnił się w naszym Założycielu i w początkach naszego Towarzystwa. Jest to zapał apostolski, który pobudza nas do szukania dusz i służenia jedynie Bogu”.

— Konstytucje Towarzystwa Salezjańskiego, Art. 10.