Wyniki wyszukiwania dla:

Salezjanie Księdza Bosko


Towarzystwo św. Franciszka Salezego – Salezjanie Księdza Bosko (SDB) są w Kościele kleryckim instytutem zakonnym na prawach papieskich.
To zgromadzenie czynne, poświęcające się pracy apostolskiej i misyjnej. Głównym polem działalności jest młodzież, zwłaszcza najuboższa i opuszczona. Dla jej dobra członkowie zgromadzenia angażują się w dzieła wychowawcze i pastoralne, takie jak oratoria, szkoły, bursy, ośrodki młodzieżowe i powołaniowe, domy wychowawcze, czy wydawnictwa.
0
Państwa
0
Domy
0
Salezjanie

POWOŁANIE - MŁODZIEŻ

Być salezjaninem to żyć w relacji z Chrystusem i troszczyć się o sprawy młodych ludzi poszukujących sensu życia. To przyjacielskie, duchowe, pełne życzliwości i cierpliwości, towarzyszenie tym, których Bóg stawia na naszej drodze powołania. Być salezjaninem to żyć Ewangelią według wskazań św. Jana Bosko.

WSPÓLNOTA - BRATERSTWO

Jako zakonnicy, żyjemy we wspólnocie, jak uczniowie Chrystusa. W niej wzrastamy i dojrzewamy oczyszczając motywacje w codziennych relacjach między sobą. Wspólnota uświęca nasze posłannictwo i wspiera w chwilach trudności. Życie wspólne to rodzina, to dzielenie radości i smutków, zwycięstw i porażek, to bycie bratem dla brata.

FORMACJA - ŚWIĘTOŚĆ

Jako duchowi synowie księdza Bosko uczymy się wierzyć, że świętość jest możliwa dla każdego, może być prosta i codzienna, ale i niezwykła. Pogłębiamy naszą relację z bogiem przez modlitwę i kierownictwo duchowe. Budujemy głębokie relacje we wspólnocie. Przez wspólną pracę duszpasterską oraz studia przygotowujemy się do ewangelizacji i towarzyszenia młodym.

„My, Salezjanie Księdza Bosko (SDB) tworzymy wspólnotę ochrzczonych, którzy, posłuszni wezwaniu Ducha Świętego, pragną przez określoną formę życia zakonnego realizować program apostolski Założyciela: być w Kościele znakami i nosicielami miłości Bożej do młodzieży, zwłaszcza uboższej.
W wypełnianiu tego posłannictwa odnajdujemy drogę naszego uświęcenia.”

— Konstytucje Towarzystwa Salezjańskiego, Art. 2.