Wyniki wyszukiwania dla:

Formacja specyficzna


Przebieg formacji specyficznej jest uzależniony od drogi osobiście wybranej przez młodego salezjanina.

Kandydat do kapłaństwa realizuje ją poprzez studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Trwają one 4 lata. W tym czasie przyjmuje posługę lektoratu oraz akolitatu, a także święcenia diakonatu. Uwieńczeniem tego okresu formacji są święcenia prezbiteratu.

Brat zakonny – koadiutor odbywa formację specyficzną poprzez studia potrzebne do realizowania czekających go w przyszłości zadań. Droga ta jest dopasowywana indywidualnie do konkretnego współbrata.

W trakcie formacji specyficznej salezjanin składa profesję wieczystą.

„Formacja specyficzna kandydata do kapłaństwa przebiega zgodnie ze wskazaniami i normami ustanowionymi przez Kościół i Zgromadzenie i zmierza do przygotowania kapłana duszpasterza i wychowawcy w duchu salezjańskim. Formacja specyficzna salezjanina koadiutora daje mu, wraz z pogłębieniem dziedzictwa duchowego Zgromadzenia, należyte przygotowanie teologiczne w aspekcie jego konsekracji jako laika i dopełnia jego przygotowanie do pracy wychowawczo-apostolskiej.”

— Konstytucje Towarzystwa Salezjańskiego, Art. 115.6