Wyniki wyszukiwania dla:

Dokumenty


Potrzebne dokumenty

Kandydat, przed rozpoczęciem nowicjatu, zobowiażany jest przedstawić przełożonym nastepujące dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie do nowicjatu (własnoręcznie napisane)
2. Życiorys (własnoręcznie napisany)
3. Odpis aktu urodzenia
4. Metryka chrztu i bierzmowania
5. Świadectwo maturalne
6. Zaświadczenie lekarskie o możliwości podjęcia studiów wyższych i kartę zdrowia
7. Trzy fotografie (legitymacyjne)
8. Kserokopię dowodu osobistego
9. Opinię ks. Proboszcza i ks. Katechety
10. Opinię ks. Dyrektora lub Proboszcza (gdy kandydat pochodzi z parafii salezjańskiej)