Wyniki wyszukiwania dla:

Dokumenty


Potrzebne dokumenty

Kandydat, przed rozpoczęciem prenowicjatu  powinien złożyć w Inspektoracie następujące dokumenty:

 • akt urodzenia,
 • własnoręcznie napisane podanie z wyszczególnieniem motywów prośby o przyjęcie do
  prenowicjatu (wzór w aneksie),
 • życiorys (wzór w aneksie),
 • świadectwo chrztu,
 • świadectwo bierzmowania,
 • świadectwo uczęszczania na naukę religii,
 • opinię proboszcza lub katechety,
 • świadectwo lekarskie o ogólnym stanie zdrowia,
 • świadectwo szkolne (ostatnie – najlepiej świadectwo maturalne),
 • kwestionariusz dotyczący danych osobistych i rodzinnych kandydata (wzór w aneksie),
 • opinię salezjańskiej wspólnoty lokalnej, która kieruje kandydata lub opinię duszpasterza ds. powołań,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • trzy fotografie.