Wyniki wyszukiwania dla:

Charyzmat salezjański


Charyzmat to dar od Boga. Zgromadzenia zakonne otrzymują go pośrednio przez swojego założyciela. Charyzmat salezjański skupiony jest na wychowaniu i ewangelizacji młodzieży.

Ewangelizacja

Przedłużamy misję ks. Bosko i przybliżamy Boga młodym ludziom

Towarzyszenie młodym

Jesteśmy obecni na drodze ich życia.

Wychowanie

Posługujemy się specyficznym systemem wychowawczym opartym na religii, rozumie i miłości.

Salezjanie realizują charyzmat pozostawiony przez ks. Bosko prowadząc parafie, szkoły, oratoria, placówki opiekuńczo-wychowawcze, grupy i wspólnoty młodzieżowe oraz działając w środkach społecznego przekazu. Pracujemy dla młodzieży zarówno w kraju, jak i na misjach.

„Nasze posłannictwo uczestniczy w misji Kościoła, który, niosąc ludziom orędzie Ewangelii, ściśle złączone z rozwojem porządku doczesnego, realizuje zbawczy plan Boga: przyjście jego Królestwa.

Wychowujemy i ewangelizujemy zgodnie z programem integralnego rozwoju człowieka, ukierunkowanym na Chrystusa, Człowieka doskonałego. Wierni intencjom naszego Założyciela, pragniemy wychowywać «uczciwych obywateli» i dobrych chrześcijan”.

— Konstytucje Towarzystwa Salezjańskiego, Art. 31.

Jest to ten sam klimat radości i rodziny, w którym ja miałem szczęście żyć i smakować jako chłopiec, kiedy uczęszczałem do szóstej klasy w koledżu Wilfrid Barón de los Santos Ángeles w Ramos Mejía. Salezjanie wychowali mnie do piękna, do pracy i bycia bardzo radosnym, co jest waszym charyzmatem. Pomogli mi wzrastać bez lęku, bez obsesji. Pomogli mi iść do przodu w radości i modlitwie.