Wyniki wyszukiwania dla:

ks. Antoni Chlondowski SDB


Antoni Hlond urodził się 13 czerwca 1884 roku w Kosztowach na Górnym Śląsku. Był bratem Augusta, Ignacego i Klemensa, którzy również zostali salezjanami. Studiował filozofię i teologię w Lombriasco i na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, a także w Radnej w Słowenii i w Ratyzbonie. Od dziecka przejawiał talent muzyczny, dlatego już jako kleryk prowadził chór i orkiestrę w Zakładzie Salezjańskim w Oświęcimiu.

Następnie, jako kapłana, założył w Przemyślu szkołę organistowską, która cieszyła się ogromnym powodzeniem w całej przedwojennej Polsce. Jego dorobek kompozytorski, obejmujący pieśni liturgiczne, msze i preludia, stanowi blisko 4000 utworów. Jest autorem muzyki do znanych polskich  pieśni kościołach: Pan zstąpił z nieba, Maryjo coś w niebie oraz Maryjo, ja Twe dziecię. Niekiedy przypisuje mu się autorstwo melodii polskiej wersji hymnu Te Deum – Ciebie Boga wysławiamy.

Ze względu na dużą popularność jego twórczości Antonii nie posługiwał się rodzinnym nazwiskiem, które pozostawił dla brata Augusta – Prymasa Polski. Sam podpisywał swoje otwory Antoni Chlondowski.