Wyniki wyszukiwania dla:

Rodzina Salezjańska


Wraz z innymi zgromadzeniami zakonnymi, stowarzyszeniami oraz instytutami, tworzymy Rodzinę Salezjańską. Niektóre z jej gałęzi zostały założone bezpośrednio przez św. Jana Bosko – oprócz Zgromadzenia Salezjańskiego było to Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych (popularnie zwane siostrami salezjankami) oraz Stowarzyszenie Pomocników Salezjańskich (dzisiaj nazywane Stowarzyszeniem Salezjanów Współpracowników). Łącznie Rodzinę Salezjańską tworzą 32 grupy. Niektóre z nich są obecne w wielu krajach i kręgach kulturowych, inne zaś służą jedynie w środowisku, w którym powstały.

W Rodzinie Salezjańskiej jednoczy nas wspólny charyzmat pochodzący od księdza Bosko, misja oraz współpraca między grupami. Znakiem tej jedności jest przełożony generalny Towarzystwa Salezjańskiego.

„Od Księdza Bosko biorą swój początek liczne grupy apostolskie, które w różny sposób pracują dla zbawienia młodzieży. Oprócz Towarzystwa św. Franciszka Salezego, założył on osobiście Instytut Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych i Stowarzyszenie Pomocników Salezjańskich, które to grupy, choć obdarzone specyficznym odrębnym powołaniem, żyjąc tym samym duchem i we wzajemnej jedności, kontynuują posłannictwo rozpoczęte przez Księdza Bosko. Razem z nimi i innymi grupami powstałymi w późniejszym czasie tworzymy Rodzinę Salezjańską. Z woli Założyciela mamy w niej szczególną odpowiedzialność: utrzymanie jedności ducha oraz pobudzanie do dialogu i braterskiej współpracy w celu wzajemnego ubogacania się i większej skuteczności apostolskiej. Byli Wychowankowie należą do Rodziny Salezjańskiej z tytułu otrzymanego wychowania. Ich przynależność staje się bardziej ścisła, gdy zobowiążą się do uczestnictwa w posłannictwie salezjańskim w świecie”.
— Konstytucje Towarzystwa Salezjańskiego, Art. 5.