Wyniki wyszukiwania dla:

Postnowicjat


Pierwsza profesja otwiera okres życia konsekrowanego, w którym współbrat, wspomagany przez wspólnotę i kierownika duchowego, rozwija jako salezjanin koadiutor (brat zakonny) lub kandydat do kapłaństwa. Po złożeniu pierwszych ślubów, młody salezjanin rozpoczyna postnowicjat. W ten sposób, przeżywając z radością i wiernością zaangażowania salezjańskie, umacnia się w tożsamości zakonnej.

Formacja w postnowicjacie obejmuje osobisty rozwój duchowy, studia filozoficzne oraz zaangażowania apostolskie dla młodzieży. Realizowana jest w Salezjańskim Instytucie Teologicznym przy Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie i trwa 2 lata.

„Po złożeniu pierwszej profesji następuje faza pogłębienia dojrzałości zakonnej, która jest kontynuacją formacji nowicjackiej i przygotowuje do asystencji. Pogłębienie życia wiary i ducha Księdza Bosko oraz odpowiednie przygotowanie filozoficzne, pedagogiczne i katechetyczne w dialogu z kulturą doprowadzają młodego współbrata do stopniowej integracji wiary, kultury i życia”.

— Konstytucje Towarzystwa Salezjańskiego, Art. 114.