Wyniki wyszukiwania dla:

Nowicjat


Nowicjat jest początkiem życia zakonnego w praktyce. Jest to czas, kiedy nowicjusze dokładniej rozpoznają swoje osobiste powołanie przede wszystkim przez modlitwę, kierownictwo duchowe oraz życie wspólnotowe. Rok nowicjatu jest zatem czasem intensywnym, realizowanym w klimacie wiary, szczerej otwartości i systematycznego towarzyszenia duchowego. Wszystko odbywa się w klimacie wyciszenia, by móc usłyszeć głos Boga. Dlatego też nowicjusze nie korzystają z telefonów komórkowych ani Internetu; poza sytuacjami wyjątkowymi nie opuszczają również wspólnoty nowicjackiej. Odwiedziny najbliższej rodziny mają miejsce kilka razy w ciągu roku.

Nowicjat to również pierwsze doświadczenie pracy apostolskiej dla młodzieży oraz wykładów.

Etap ten realizowany jest w Kopcu koło Częstochowy, rozpoczyna się 5 września i trwa bez przerwy 12 miesięcy. Przed zakończeniem nowicjatu, kandydat do Zgromadzenia Salezjańskiego pisze prośbę o dopuszczenie do pierwszej profesji zakonnej. Następnie,  8 września, nowicjusz składa pierwsze śluby zakonne.

W nowicjacie kandydat ma możność rozpocząć praktykowanie salezjańskiego życia zakonnego. Wspólnota przeto powinna być wzorem życia opartego na wierze i zasilanego modlitwą, gdzie ewangeliczna prostota, radość, przyjaźń i wzajemne poszanowanie tworzą klimat zaufania i uległości. Z pomocą mistrza nowicjusz pogłębia motywy swego wyboru, upewnia się co do swej zdatności do powołania salezjańskiego i zmierza do całkowitego oddania się Bogu na służbę młodzieży, w duchu Księdza Bosko”.

— Konstytucje Towarzystwa Salezjańskiego, Art. 109.