Wyniki wyszukiwania dla:

Pamiętamy, 90 LAT

Salezjanin, kanonista (długie lata był wykładowcą seminarium salezjańskiego w Krakowie i pracownikiem Sądu Archidiecezjalnego w Krakowie), długoletni proboszcz, promotor świętych salezjańskich, autor wielu opracowań nt. historii salezjańskiej w Polsce.

Po ukończeniu studiów licencjackich ks. Jan został katechetą w WSD TS w Krakowie, czuwając nad życiem duchowym kleryków. Następnie, mieszkając dalej w seminarium, został duszpasterzem (od 1962 r.) i rektorem (od 1966 r.) kościoła przyseminaryjnego pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.

Młodość i okres studiów

Ks. Jan urodził się dnia 28 czerwca 1930 r. w Żabnicy, powiat Żywiec. Jego rodzicami byli Michał i Waleria z domu Śliwa. Wzrastał w towarzystwie starszej siostry Marii i młodszego brata Józefa. W 1944 r. ukończył szkołę podstawową w rodzinnej miejscowości (7 klas) i – po zakończeniu działań wojennych – rozpoczął dalszą naukę, najpierw w Małym Seminarium Salezjańskim w Marszałkach (8 klasa oraz gimnazjum). W tym czasie, w 1947 r., urodziła się jego druga siostra, Zofia. W 1948 r. wstąpił do nowicjatu salezjańskiego w Kopcu koło Częstochowy, gdzie po rocznej formacji złożył pierwsze czasowe śluby zakonne dnia 21 sierpnia 1949 r.
W latach 1949-1951 studiował filozofię w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. Ukończenie filozofii zbiegło się ze zdaniem „dużej matury” w 1951 r. W latach 1951-1953 odbył przepisaną w Zgromadzeniu Salezjańskim praktykę duszpastersko-pedagogiczną zwaną asystencją – pierwszy rok w Małym Seminarium w Marszałkach, drugi na parafii w Dzierżysławiu (dawne woj. opolskie). Dnia 22 sierpnia 1952 r. złożył śluby wieczyste. W latach 1953-1957, na zasadzie pewnego wyjątku, studiował teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie mieszkając w lubelskim domu salezjańskim przy ul. Kalinowszczyzna 3. Ukoronowaniem studiów seminaryjnych było przyjęcie święceń kapłańskich z rąk ks. biskupa P. Kałwy, ordynariusza lubelskiego, dnia 30 czerwca 1957 r. w katedrze lubelskiej.
Będąc na ostatnim roku seminarium rozpoczął studia specjalistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Teologii, na sekcji prawa kanonicznego, które ukończył licencjatem w 1959 r. na podstawie pracy Ustrój Towarzystwa św. Franciszka Salezego. W 1964 r. obronił doktorat z prawa kanonicznego Towarzystwo św. Franciszka Salezego i jego organizacja w Polsce. Praca została napisana pod kierunkiem ks. prof. dr hab. A. Petraniego.


Podziel się tym wpisem: