Wyniki wyszukiwania dla:

Nowy świadek Słowa

“Słowo ma moc, a zwłaszcza Słowo Boże! Ono może niejednokrotnie przemienić świat, zmienić życie człowieka”. Tymi słowami ks. Dyrektora rozpoczęliśmy Eucharystię podczas której posługę lektoratu przyjął kl. Arkadiusz Żydziak SDB.

Do zadań lektora, ustanowionego przez biskupa lub przełożonego zakonnego, należy przede wszystkim pomoc prezbiterom i diakonom w głoszeniu Słowa Bożego oraz jego odczytywanie podczas liturgii. Właśnie podczas uroczystej liturgii, w obecności wspólnoty, 8 października, posługę lektoratu z rąk ks. Piotra Lorka SDB, Wikariusza Inspektora Inspektorii wrocławskiej, przyjął kl. Arek. Z rąk ks. Piotra otrzymał Pismo Święte i tym samym – stając się lektorem – wykonał kolejny ważny krok w swojej formacji salezjańskiej i kapłańskiej.

Kleryk Arkadiusz, który nie mógł przyjąć posługi wspólnie z pozostałymi współbraćmi, ze względu na chorobę, teraz razem ze wspólnotą może spokojnie świętować. Wszyscy cieszyliśmy się z powodu nowo ustanowionego lektora, oraz z faktu, że Pan Bóg przeprowadził naszego współbrata przez trud choroby i dalej troskliwie się nim opiekuje.

Na pytanie o to jak przeżył ten dzień kl. Arek sam mówi:

“Przyjęcie posługi było dla mnie okazją, by pochylić się nad znaczeniem Słowa Bożego w moim życiu oraz zadać sobie pytania: na ile żyje Słowem Bożym, czy jestem świadkiem Słowa? Kaznodzieja przypomniał, że aby dobrze czytać Słowo, tak by ono docierało do serc słuchających, najpierw sam muszę żyć Słowem i rozważać je. Mam nadzieję, że teraz jeszcze więcej czasu będę poświęcał na czytanie Pisma Świętego, by lepiej je rozumieć, konfrontować ze swoim życiem i karmić się nim na co dzień.”

Polecamy kl. Arkadiusza modlitwie i życzliwości wszystkich, serdecznie mu gratulujemy i życzymy miłości do Słowa Bożego i wiary w to że Słowo zawsze będzie go prowadzić.

Tekst: Łukasz Wójcik SDB
Zdjęcia: Michał Cebulski SDB


Podziel się tym wpisem: