Prenowicjat

 

Prenowicjat

Temu, kto obiera życie salezjaaskie stworzy się środowisko i warunki odpowiednie do poznania własnego powołania i osiągnięcia dojrzałości ludzkiej i chrześcijaoskiej. Dzięki temu może on, z pomocą kierownika duchowego, dokonał wyboru w sposób bardziej świadomy i wolny od nacisków zewnętrznych i wewnętrznych. Bezpośrednio przed nowicjatem wymagane jest specjalne przygotowanie w celu pogłębienia wyboru powołania i sprawdzenia zdatności niezbędnej do rozpoczęcia nowicjatu. Takie przygotowanie dokonuje się poprzez praktykę salezjaoskiego życia wspólnotowego i apostolskiego.

Młodzieży męskiej, która kończy szkołę średnią i starsza, zostaje zaproponowana droga poważnego rozeznania powołaniowego poprzez towarzyszenie duchowe, przemyślane programy powołaniowe i działania celowe (życie wspólnotowe z salezjanami, weekendy powołaniowe, spotkania formacyjne, doświadczenia misyjne, apostolat, indywidualne prowadzenie itp…). Tym, którzy “ podjęli już decyzję fundamentalną, aby zostać salezjaninem” (por. CG21 267), zostaje zaproponowany specjalny czas zwany “prenowicjatem”. Powyższy okres oferuje przygotowanie w celu pogłębienia wyboru powołaniowego i sprawdzenia zdatności niezbędnej do rozpoczęcia nowicjatu. Takie przygotowanie dokonuje się poprzez praktykę salezjańskiego życia wspólnotowego i apostolskiego.
Zwyczajnie prośbę o przyjęcie do Prenowicjatu przedkłada się do 1 lutego. W ten sposób zostanie spełniony wymóg czasowy (1 marca – 31 sierpnia), realizując zalecenie, aby nie był on krótszy niż sześć miesięcy (Reg. 88). Można jednak, bez problemów,  zgłosić się w późniejszym czasie. Pozostałe brakujące dokumenty wymagane przez prawo kanoniczne do rozpoczęcia formacji zakonnej kandydaci powinni dostarczyć na pierwsze Ogólnopolskie Formacyjne Spotkanie Prenowicjuszy do Częstochowy.
Doświadczenie formacyjne w Prenowicjacie realizuje się według modelu, który bierze pod uwagę cztery wymiary formacyjne: ludzki, duchowy, intelektualny i charyzmatyczny przeżywane w codzienności i poprzez systematyczne spotkania. Indywidualny proces formacji prenowicjackiej ma za zadanie, już od samego początku, uświadomić kandydatowi konieczność wstąpienia na drogę formacji ciągłej, gdzie głównym odpowiedzialnym za jej przebieg i realizację jest on sam. Rolą odpowiedzialnego za prenowicjat jest towarzyszenie kandydatowi na tej drodze oraz ukazywanie kierunków, uczenie metod i podawanie środków pożytecznych w jej realizacji.
Prenowicjat obejmuje dwa okresy. Pierwszym z nich jest tzw. prenowicjat zjazdowy obejmujący kilka spotkań weekendowych, realizowany pomiedzy lutym a czerwcem. Drugim etapem prenowicjatu jest wakacyjny pobyt prenowicjuszy w domu salezjańskim w Oświęcimiu, gdzie pod opieką magistra i asytentów przygotowują się do rozpoczęcia nowicjatu.