Nowicjat

Nowicjat

W nowicjacie kandydat ma możność rozpocząć praktykowanie salezjańskiego życia zakonnego. Wspólnota przeto powinna być wzorem życia opartego na wierze i zasilanego modlitwą, gdzie ewangeliczna prostota, radość, przyjaźń i wzajemne poszanowanie tworzą klimat zaufania i uległości. Z pomocą mistrza nowicjusz pogłębia motywy swego wyboru, upewnia się co do swej zdatności do powołania salezjańskiego i zmierza do całkowitego oddania się Bogu na służbę młodzieży, w duchu Księdza Bosko.

Konstytucje salezjańskie, art. 110.

Nowicjat jest początkiem salezjańskiej praktyki życia zakonnego jako naśladowania Chrystusa. Jest to czas, kiedy nowicjusze dokładniej rozpoznają Boże powołanie właściwe Zgromadzeniu Salezjańskiemu. Doświadczają sposobu salezjańskiego życia oraz formują swój umysł i serce. W tym okresie, z pomocą mistrza nowicjatu i wspólnoty:
1. uczą się przeżywać salezjańskie życie konsekrowane i apostolskie, pogłębiają motywację swojego wyboru, zdobywają mentalność wiary i identyfikują się z wartościami salezjańskimi;
2. weryfikują swoją zdatność do życia salezjańskiego w taki sposób, aby dać samemu sobie i wspólnocie możliwość osiągnięcia pewności moralnej pozytywnie potwierdzonej;
3. ukierunkowuje nieustannie swoje życie na dar z samego siebie Bogu w służbie młodzieży, według ducha Księdza Bosko, i stara się o tę łaskę jedności, która łączy kontemplację z działaniem apostolskim;
4. przygotowuje się do całkowitego ofiarowanie się Bogu w sposób świadomy i wolny w pierwszej profesji, wchodząc na drogę formacji, która trwa całe życie.
Rok nowicjatu jest zatem czasem intensywnego rozpoznania powołania, realizowanego w klimacie wiary, szczerej otwartości i systematycznego towarzyszenia.
Nowicjat rozpoczyna się każdego roku 5 września i trwa bez przerwy 12 miesięcy. Przed zakończeniem tego czasu formacji nowicjusz pisze prośbę o dopuszczenie do pierwszej profesji zakonnej. Po dopuszczeniu do złożenia profesji zakonnej nowicjusz składa I śluby w dniu 8 września.
W dniu złożenia I profesji zakonnej, jako znak złożenia ślubów, salezjanie klerycy otrzymują sutanny, a salezjanie koadiutorzy krzyż.
Strona nowicjatu: http://nowicjatkopiec.pl/