August Hlond


August urodził się 5 lipca 1881 roku, jako drugie dziecko Jana i Marii Hlond. Był brate Antoniego, Ignacego i Klemensa, którzy również zostali salezjanami. Uczył się w  szkole salezjańskiej, w 1893 wyjechał do polskiego domu salezjańskiego na Valsalice w Turynie..
13 października 1896 rozpoczął nowicjat salezjańki a 3 października 1897 złożył pierwsze śluby,  23 września 1905  otrzymał święcenia kapłańskie w Krakowie.
W latach 1900–1909 pracował jako dyrektor i nauczyciel w  domach salezjańskich w Oświęcimiu, Krakowie, Przemyślu i Lwowie. W 1919 został inspektorem inspektorii niemiecko-austriacko-węgierskiej w Wiedniu.  W 1922 mianowany został administratorem apostolskim w Katowicach, w części diecezji wrocławskiej, przyznanej Polsce w wyniku plebiscytu. 24 czerwca 1926 roku został mianowany Prymasem Polski. Zmarł 22 października 1948 roku podczas pobytu w szpitalu, po udnaym zabiegu chirurgicznym. Szczegóły jego śmierci owiane są wciąż wieloma tajemnicami. Nie wyklucza się celowego zabójstwa z rąk władz komunistycznych.