Misje salezjańskie

Misje salezjańskie

Odkąd pamiętam, zawsze marzyłem, aby pojechać na misję i służyć najbardziej pokrzywdzonej przez świat, ubogiej młodzieży. Udało mi się ten cel zrealizować właśnie w Zgromadzeniu salezjańskim. Cóż, trzeba przyznać, że nie ma lepszego zakonu, który by mi to umożliwił. Jest w sercu człowieka takie głębokie wewnętrzne pragnienie, aby nieść Dobrą Nowinę innym.
Wyjeżdżając na misję ad gentes (do narodów) realizujemy niejako głębokie pragnienie samego Księdza Bosko, który uczynił nasze Zgromadzenie zgromadzeniem misyjnym. Pierwsza taka salezjańska wyprawa misyjna odbyła się pod wodzą jednego z pierwszych wychowanków Oratorium – bp. Jana Cagliero. Ile musiało być radości i entuzjazmu wśród pierwszych misjonarzy, którzy wyruszyli do Patagonii 11 listopada 1875 roku? Tym większa radość rodzi się w sercu na myśl, że owa misja wydała piękne owoce i Salezjanie rozprzestrzenili się po całym świecie, docierając aż do ponad 130 krajów.
Powołanie misjonarzy salezjańskich ukierunkowane jest, jak cały charyzmat salezjański, na pracę z ubogą młodzieżą. Najczęściej spotykanym zadaniem, z jakimi trzeba się zmierzyć na misjach we współczesnym świecie, jest zapewnienie młodzieży edukacji, a także godnych warunków do życia. System prewencyjny św. Jana Bosko jest w stanie sprostać temu wymaganiu.
Należy dostrzec fakt, że współbracia rozwinęli dzieło misyjne tak dobrze, że zaczęli wysyłać do dalekich krajów ludzi młodych, skupionych wokół salezjańskich wolontariatów misyjnych w krajach rozwiniętych, jak Polska. Łza się w oku kręci, gdy się pomyśli, że to młodzież ewangelizuje młodzież poprzez pracę z dala od swojego rodzinnego domu. Ksiądz Bosko pokazuje, że każdy może zostać misjonarzem.
Podsumowując pozwolę sobie zacytować księdza generała Egido Vigano, który napisał: Misje ad gentes, dla nas Salezjanów, nie są po prostu zbiorem dzieł takich samych jak inne. One stanowią – bardziej dogłębnie – aspekt konstytutywny, wymiar specyficzny naszej tożsamości Salezjanów Księdza Bosko w Kościele. Warto więc mieć na uwadze i realizować posłannictwo misyjne.
kl. Piotr Leśnikowski SDB
Zobacz więcej:
Salezjański Wolontariat Misyjny “Młodzi światu”
Salezjański Ośredek Misyjny